یال

شاخص‌ها


جایگاه پژوهشگران »  پژوهشگران پراستناد

پژوهشگران پراستناد (2019)


نگارش   1398/11/15

بر پایۀ گزارش سال 2019 میلادی ِمؤسسۀ «کلاریویت آنالیتیکس» دربارۀ «پژوهشگران پراستناد» جهان، 12 پژوهشگر وابسته به مؤسسه‌های ایرانی از تأثیرگذارترین‌ها در پیشرفت علوم شناسایی شده‌اند. «مؤسسۀ کلاریویت آنالیتیکس» در سال 2019 نام بیش از شش هزار پژوهشگر را در 21 زمینۀ علمی در سیاهۀ پژوهشگران پراستناد جای داده است. این پژوهشگران نمایندۀ بیش از 1200 مؤسسه از بیش از 60 کشور جهان هستند. پیرامون چهار هزار پژوهشگر در زمینه‌های علمی ویژه و بیش از دو هزار پژوهشگر در میان‌رشته دسته‌بندی شده‌اند.

برای شناسایی پژوهشگران پراستناد، مقاله‌های پراستناد در نشریه‌های نمایۀ شدۀ «وب آو ساینس» در علوم و علوم اجتماعی در یک دهۀ گذشته (از 2008 تا 2018 میلادی) پیمایش شده‌اند. مقاله‌های پراستناد آنهایی هستند که بیشترین استناد را در زمینه‌های علمی خود می‌گیرند و در یک درصد نخست جای دارند و در پایگاه «شاخص‌های اساسی علم» (ای. اس. آی.) می‌آیند. پژوهشگرانی که مقالۀ پراستناد دارند، پژوهشگران تأثیرگذار به‌شمار می‌روند و آنهایی که نامشان با فراوانی بیشتری می‌آید، تأثیرگذارتر هستند. از این رو، پژوهشگران بر پایۀ شمار مقاله‌های پراستنادشان رتبه‌بندی و آنهایی که در یک درصد نخست جای گرفته‌اند، به‌عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی می‌شوند.

در ویرایش پیشین سیاهۀ پژوهشگران پراستناد، 16 پژوهشگر از مؤسسه‌های ایرانی بودند، ولی در ویرایش 2019، دوازده پژوهشگر با وابستگی سازمانی مؤسسه‌های ایرانی در این سیاهه جای گرفته‌اند. نام پژوهشگران پراستناد وابسته به مؤسسه‌های ایرانی به همراه زمینۀ علمی، وابستگی سازمانی نخست، و وابستگی سازمانی دوم آنها (اگر داشته باشند) در جدول زیر آمده است (ترتیب بر پایۀ الفبایی نام خانوادگی انگلیسی پژوهشگران).

پژوهشگران ایرانی در سیاهۀ «پژوهشگران پراستناد» جهان

نام

نام خانوادگی

زمینۀ علمی

وابستگی سازمانی نخست

وابستگی سازمانی دوم

آرش

کریم‌پور

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

 

حمیدرضا

پورقاسمی

میان‌رشته

دانشگاه شیراز

 

حسن

کریمی‌مله

علوم کشاورزی

University of Electronic Science and Technology of China

دانشگاه صنعتی قوچان

جولین

کلینتن سپرات

ریاضیات

University of Wisconsin Madison

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسعود

رضایی

علوم کشاورزی

دانشگاه تربیت مدرس

 

مهدی

دهقان

ریاضیات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمد

میرزازاده

میان‌رشته

دانشگاه گیلان

 

محمدرضا

گنجعلی

میان‌رشته

University of Electronic Science and Technology of China

دانشگاه تهران

مصطفی

اسلامی

میان‌رشته

دانشگاه مازندران

 

امید

ماهیان

مهندسی

Xi'an Jiaotong University

دانشگاه صنعتی قوچان

سجاد

جعفری

ریاضیات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سید مهدی

جعفری

علوم کشاورزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

سیاهۀ پژوهشگران پراستناد سال 2019 میلادی بیش از شش هزار پژوهشگر را در بر دارد که پیشگام تأثیرگذاری در زمینه‌های علمی خود هستند. در میان این پژوهشگران 23 برندۀ «نوبل» هم به چشم می‌خورند که سه نفر از آنها در سال 2019 این جایزه را گرفته‌اند. پژوهشگرانی که لغزشی در وابستگی سازمانی آنها رخ داده است، می‌توانند به پیوند recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019 سر بزنند و آن را گوشزد کنند.

 


شاخص‌های مرتبط


پژوهشگران با شاخص «اچ» بیشتر از 100
این شاخص با آمیختن شمار استنادها و شمار انتشارات پژوهشگران و تولید سنجه‌ای با نام «اچ» به رتبه‌بندی پژوهشگران در سراسر جهان می‌پردازد. شمار استنادها و شمار انتشارات پژوهشگران از پایگاه «گوگل اسکالر» استخراج می‌شود. این پایگاه بیش از 200 میلیون مدرک را پوشش می‌دهد و روزبه‌روز بر این شمار افزوده می‌شود. این پایگاه شامل پروفایل پژوهشگران هم می‌شود که ارزیابی و رتبه‌بندی آنها را بر پایۀ شاخص «اچ» شدنی می‌کند.

پژوهشگران پرتولید
«پژوهشگران پرتولید» کسانی هستند که بیش‌ترین شمار انتشارات را در نمایه‌نامه‌های استنادی جهان دارند. از آنجایی که شمار انتشارات نشان‌دهندۀ توان علمی و پژوهشی یک کشور است، بنابراین کسانی که بیش‌ترین نقش را در این زمینه دارند، سرمایه‌ای مهم برای آن کشور هستند. برای شناسایی این پژوهشگران، پس از بازیابی مقاله‌های یک سال، سیاهة پدیدآوران آنها بر پایة شمار انتشارات مرتب و 10 نفر نخست به عنوان پژوهشگران پرتولید شناخته می‌شوند.

ضریب تأثیر نشریه
«ضریب تأثیر» شاخصی علم‌سنجی برای اندازه‌گیری تأثیر یک نشریۀ علمی بر پیشرفت‌ علم است که از آن برای مقایسۀ نشریه‌های نسبت به یکدیگر نیز استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهندۀ فراوانی استنادهایی است که در یک دورۀ زمانی به مقاله‌های یک نشریه داده می‌شود. این دورۀ زمانی دو یا پنج سال است، ولی دورۀ دو ساله بیشتر به‌کار می‌رود. اندازۀ ضریب تأثیر برآیند تقسیم «مجموع استنادهای دریافتی یک نشریه در دو سال گذشته» بر «مجموع مقاله‌های منتشرشده در آن نشریه در آن دو سال» است. برای نمونه، اگر نشریه‌ای در دو سال گذشته 15 مقاله منتشر و در همین بازه 105 استناد دریافت کرده باشد، ضریب تأثیر آن برابر «هفت» خواهد بود.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟