یال

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2014Jul)


نگارش   1395/06/29

بر پایۀ ویرایش جولای نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در سال 2014، 577 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 20000 مؤسسه‌ای این نظام قرار گرفته‌اند. «دانشگاه تهران» برترین دانشگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ 398 جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «تربیت مدرس»، «علوم پزشکی شیراز»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی اصفهان»، و «علوم پزشکی شهید بهشتی» در جایگاه دوم تا دهم ملی هستند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه صرفاً رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود و ارتقای انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به سایر منابع دانشگاهی از نخستین اهداف این نظام رتبه‌بندی است. حجم اطلاعات موجود بر روی وب، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی، و تأثیر بر پیشرفت‌های علمی شاخص‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی وبگاه دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. در جدول یک رتبۀ ملی و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول ‏دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

398

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

422

دانشگاه فردوسی مشهد

3

630

دانشگاه تربیت مدرس

4

641

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5

704

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

740

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7

926

دانشگاه صنعتی شریف

8

967

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

9

981

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10

1053

 

 

جدول ‏2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

ممتازی

دانشگاه تهران

2030

713

50

384

دانشگاه علوم پزشکی تهران

784

777

103

555

دانشگاه فردوسی مشهد

438

1684

37

992

دانشگاه تربیت مدرس

2036

701

1428

591

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1134

424

1260

1479

دانشگاه صنعتی اصفهان

1909

1254

678

703

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2904

1136

3098

495

دانشگاه صنعتی شریف

402

1940

3760

505

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1133

2381

187

1295

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1187

2909

231

1071

 

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «MIT»، «Stanford University»،  «Cornell University»،  «University of Michigan»، «University of California Berkeley»، «Columbia University New York»، «University of Washington»، «University of Minnesota»، و «University of Pennsylvania» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
ارائۀ چشم‌اندازی جامع از وضعیت و سیاست‌های کنونی محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی.

رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.

رتبه‌بندی آوازه «رار»
رتبه‌بندی آوازه «رار» نظامی است که مؤسسه‌ها را بر پایۀ آوازۀ جهانی آنها رتبه‌بندی می‌کند. این نخستین نظامی است که به شکل خاص آوازۀ مؤسسه‌ها را در کانون توجه قرار داده است. منطق ایجاد این نظام رتبه‌بندی آن است که آوازه و نام مؤسسه‌ها عامل کلیدی موفقیت و از مزایای رقابتی آنها در بازار آموزش عالی است.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟