یال

شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2015Jul)


نگارش   1395/06/29

بر پایۀ ویرایش جولای نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در سال 2015، 587 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 20000 مؤسسه‌ای این نظام قرار گرفته‌اند. «دانشگاه علوم پزشکی تهران» برترین دانشگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ 433 جهانی و رتبۀ نخست ملی را کسب کرده است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «تهران»، «فردوسی مشهد»، «صنعتی شریف»، «تربیت مدرس»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم و صنعت»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، و «علوم پزشکی شیراز» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی قرار گرفته‌اند.

هدف اصلی از انتشار «وبومتریکس»، نه صرفاً رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود و ارتقای انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به سایر منابع دانشگاهی از نخستین اهداف این نظام رتبه‌بندی است. حجم اطلاعات موجود بر روی وب، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی، و تأثیر بر پیشرفت‌های علمی شاخص‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی وبگاه دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. در جدول یک رتبۀ ملی، منطقه‌ای، و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبه در خاورمیانه

رتبۀ جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

52

364

دانشگاه تهران

2

66

427

دانشگاه فردوسی مشهد

3

101

595

دانشگاه صنعتی شریف

4

116

665

دانشگاه تربیت مدرس

5

122

695

دانشگاه صنعتی اصفهان

6

145

779

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7

151

797

دانشگاه علم و صنعت

8

191

895

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9

204

922

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10

209

928

 

 

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

ممتازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

719

272

601

571

دانشگاه تهران

734

683

975

360

دانشگاه فردوسی مشهد

211

1110

183

857

دانشگاه صنعتی شریف

982

1588

1902

418

دانشگاه تربیت مدرس

1698

1252

2333

543

دانشگاه صنعتی اصفهان

1479

1673

1516

620

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3668

2059

2051

415

دانشگاه علم و صنعت

2254

2629

1441

517

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1151

1810

392

1050

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1211

1091

751

1433

 

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های«Massachusetts Institute of Technology»، «Stanford University»،  «Cornell University»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «Columbia University New York»، «University of Washington»، «University of California Los Angeles UCLA»، و «University of Wisconsin Madison» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی. تی. یو.»
نظام رتبه‌بندی «آی. تی. یو.» به دنبال ارزیابی دانشگاه‌های جهان اسلام و رتبه‌بندی آنها در زمینۀ کیفیت پژوهش است. این نظام بیش از 450 مؤسسه را در بیش از 30 کشور مسلمان ارزیابی می‌کند.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟