یال

شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2016Jan)


نگارش   1395/06/29

بر پایۀ ویرایش ژانویۀ نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در سال 2016، 582 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 20000 مؤسسه‌ای این نظام قرار گرفته‌اند. «دانشگاه علوم پزشکی تهران» برترین دانشگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ 433 جهانی و رتبۀ نخست ملی را کسب کرده است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «تهران»، «صنعتی شریف»، «تربیت مدرس»، «فردوسی مشهد»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی اصفهان»، «علم و صنعت»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، و «شیراز» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی قرار گرفته‌اند.

هدف اصلی از انتشار «وبومتریکس»، نه صرفاً رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود و ارتقای انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به سایر منابع دانشگاهی از نخستین اهداف این نظام رتبه‌بندی است. حجم اطلاعات موجود بر روی وب، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی، و تأثیر بر پیشرفت‌های علمی شاخص‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی وبگاه دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. در جدول یک رتبۀ ملی، منطقه‌ای، و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبه در خاورمیانه

رتبۀ جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1

53

433

دانشگاه تهران

2

55

451

دانشگاه صنعتی شریف

3

102

670

دانشگاه تربیت مدرس

4

111

721

دانشگاه فردوسی مشهد

5

112

722

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

117

746

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

122

759

دانشگاه علم و صنعت

8

157

888

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

9

162

906

دانشگاه شیراز

10

204

1040

 

 

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

ممتازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

387

396

600

577

دانشگاه تهران

385

685

1034

365

دانشگاه صنعتی شریف

642

1379

1909

423

دانشگاه تربیت مدرس

1998

1128

2480

549

دانشگاه فردوسی مشهد

399

1112

313

863

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2998

1552

2019

420

دانشگاه صنعتی اصفهان

1087

1335

1423

626

دانشگاه علم و صنعت

2116

2322

1475

523

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

542

1651

239

1056

دانشگاه شیراز

2366

1849

4125

731

 

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of California Berkeley»، «Cornell University»، «University of Michigan»، «University of Washington»، «University of Wisconsin Madison»، «University of Pennsylvania»، و «Columbia University New York» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 


شاخص‌های مرتبط
دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟