یال

شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها »  رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها (2016Jul)


نگارش   1395/12/18

بر پایۀ ویرایش جولای نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» در سال 2016، 598 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 20000 مؤسسه‌ای این نظام قرار گرفته‌اند. «دانشگاه تهران» برترین دانشگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ 411 جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی شیراز»، «صنعتی امیرکبیر»، ««تربیت مدرس»، «فردوسی مشهد»، «علم و صنعت»، و «علوم پزشکی شهید بهشتی» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی قرار گرفته‌اند.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه صرفاً رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود و ارتقای انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به سایر منابع دانشگاهی از نخستین اهداف این نظام رتبه‌بندی است. حجم اطلاعات موجود بر روی وب، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی، و تأثیر بر پیشرفت‌های علمی شاخص‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی وبگاه دانشگاه‌ها استفاده می‌کند. در جدول یک رتبۀ ملی، منطقه‌ای، و جهانی 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» و در جدول دو رتبۀ آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه تهران

1

65

411

دانشگاه علوم پزشکی تهران

2

66

421

دانشگاه صنعتی اصفهان

3

119

640

دانشگاه صنعتی شریف

4

124

673

علوم پزشکی شیراز

5

127

681

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

148

758

دانشگاه تربیت مدرس

7

150

760

دانشگاه فردوسی مشهد

8

159

791

دانشگاه علم و صنعت

9

190

898

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10

244

932

 

 

 

جدول 2. رتبۀ 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس»

نام مؤسسه

حضور

تأثیر

دسترسی

ممتازی

دانشگاه تهران

402

511

791

370

دانشگاه علوم پزشکی تهران

339

388

623

560

دانشگاه صنعتی اصفهان

1183

787

1060

616

دانشگاه صنعتی شریف

845

1497

957

439

علوم پزشکی شیراز

815

250

1332

1425

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2903

1747

1055

424

دانشگاه تربیت مدرس

1618

1578

1003

556

دانشگاه فردوسی مشهد

402

1222

1438

835

دانشگاه علم و صنعت

1859

2467

1209

525

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

524

1688

1068

1010

 

 

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس»، دانشگاه «Harvard University» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «MIT»، «Stanford University»، «University of California Berkeley»، «University of Michigan»، «Cornell University»، «University of Washington»، «Columbia University New York»، «University of Pennsylvania»، و «University of Oxford»، جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» دربارۀ توسعۀ پایدار
ارائۀ چشم‌اندازی جامع از وضعیت و سیاست‌های کنونی محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی.

رتبه‌بندی «یوـ مالتی‌رنک»
ارائۀ ابزاری برای مقایسۀ دقیق، چندوجهی، و کاربرمحور مؤسسه‌های آموزش عالی در جهان.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟