یال

شاخص‌ها


جایگاه ایران در نمایه‌نامه‌های استنادی »  شمار انتشارات (WOS)

شمار انتشارات (WOS) (2018)


نگارش   1398/01/07

بر پایۀ داده‌های هفت نمایۀ کلیدی نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»، ایران در سال 2018 میلادی 42606 مدرک در این نمایه‌نامة جهانی منتشر کرده است (تاریخ دریافت داده‌ها: 27 اسفند 1397). ایران از دیدگاه شمار انتشارات علمی در این نمایه‌نامه، در ردة 17 جهان است. انتشارات ایران همه گونه مداک، از مقالۀ نشریه گرفته تا یادداشت سردبیر را در بر دارد که شمار هر یک از آنها در جدول زیر آمده است.

 

شمار گونه‌های انتشارات پژوهشگران ایرانی در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

گونة انتشارات

شمار انتشارات

مقالۀ نشریه

39586

مقالۀ همایش

1242

چکیدۀ سمینار

838

نامه

547

نوشته‌های سردبیری

327

اصلاحیه

275

فصل کتاب

269

بازپس‌داد

42

نقد کتاب

22

دیگر گونه‌های مدارک

26

 

 

افزون بر این مدارک، پژوهشگران ایرانی 11030 مدرک نیز در نمایۀ «نمایۀ استنادی منابع نوپدید» نیز منتشر کرده‌اند. از آنجا که نشریه‌های این نمایه «ضریب تأثیر« نگرفته‌اند و در انتظار آن هستند نمی‌توان آنها را به سادگی در آمارهای دیگر درهم آمیخت.

بر پایۀ داده‌های نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» «دانشگاه آزاد اسلامی ـ همة واحدها» با انتشار 6702 مدرک بیشترین سهم را در انتشارات علمی ایران دارد. این دانشگاه به همراه نه دانشگاه دیگر در کشور نزدیک به 60 درصد انتشارات علمی ایران را در سال 2018 منتشر کرده‌اند. شمار انتشارات این 10 مؤسسۀ برتر در جدول زیر آمده است.

 

شمار انتشارات 10 مؤسسۀ برتر ایرانی در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

شمار انتشارات

سهم از کل انتشارات ایران (درصد)

دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها)

1

6702

15.73

دانشگاه تهران

2

3848

9.03

دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

3373

7.92

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4

2014

4.73

دانشگاه تربیت مدرس

5

1953

4.58

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

1891

4.44

دانشگاه صنعتی شریف

7

1621

3.81

دانشگاه صنعتی اصفهان

8

1474

3.46

دانشگاه علم و صنعت ایران

9

1442

3.39

دانشگاه فردوسی مشهد

10

1379

3.24

 

 

بر پایۀ داده‌های «وب آو ساینس» ایران رتبۀ نخست را میان کشورهای منطقه دارد. در جدول زیر شمار انتشارات و جایگاه هر یک از کشورهای منطقه در شاخص «شمار انتشارات» آمده است.

 

شمار انتشارت و جایگاه کشورهای منطقه در نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس»

کشورها

شمار انتشارات

رتبه در منطقه

رتبه در جهان

ایران

42606

1

17

ترکیه

37873

2

20

رژیم اشغالگر قدس

20630

3

28

عربستان سعودی

18279

4

33

مصر

16567

5

36

پاکستان

15592

6

38

امارات متحده عربی

4846

7

57

قطر

3325

8

63

عراق

2929

9

65

لبنان

2759

10

66

اردن

2719

11

68

قزاقستان

1904

12

76

کویت

1310

13

86

عمان

1236

14

87

ارمنستان

1089

15

89

آذربایجان

920

16

94

فلسطین

697

17

98

ازبکستان

502

18

106

یمن

382

19

118

بحرین

338

20

120

سوریه

258

21

131

قرقیزستان

235

22

134

تاجیکستان

112

23

158

افغانستان

111

24

159

گرجستان

21

25

198

ترکمنستان

8

26

214

 

 

آمریکا با 669038 رکورد بیش از 26 درصد انتشارات جهان را منتشر می‌کند و جایگاه نخست در شمار انتشارات را دارد و چین، انگلستان، آلمان، و ژاپن در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.

 

SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH

Emerging Sources Citation Index (ESCI)


شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»
این نظام رتبه‌بندی ابزاری برای تجزیه و تحلیل وضعیت کشورها و مقایسۀ آنها با یکدیگر بر پایة مدارک علمی و دانشگاهی منتشر شده در جهان است. در این نظام، کشورها بر پایة شاخص‌های گوناگونی قابل رتبه‌بندی هستند.

رتبه‌بندی کشورهای «سکیمگو»
این نظام رتبه‌بندی ابزاری برای تجزیه و تحلیل وضعیت کشورها و مقایسۀ آنها با یکدیگر بر پایة مدارک علمی و دانشگاهی منتشر شده در جهان است. در این نظام، کشورها بر پایة شاخص‌های گوناگونی قابل رتبه‌بندی هستند.

شاخص توسعۀ آموزش برای همه
«شاخص توسعۀ آموزش برای همه» مقیاسی ترکیبی برای اندازه‌گیری پیشرفت آموزش برای همه در دنیاست. اگر چه این شاخص باید شش هدف اصلی آموزش برای همه را پوشش دهد، ولی اکنون، به دلیل محدودیت‌های آماری، تنها به چهار هدف می‌پردازد. ارزش هر یک از شاخص‌های این نظام در مقیاس صفر تا 100 درصد گزارش می‌شود.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟