یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2015)


نگارش   1395/06/01

«مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش 2015 خود که در سال 2014 منتشر شده است نام دو مؤسسۀ ایرانی را در فهرست 400 مؤسسه برتر دنیا رتبه‌بندی کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های صنعتی شریف و صنعتی اصفهان توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه نخست و دوم ملی قرار گیرند. همچنین، دانشگاه‌های صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، و صنعتی اصفهان توانسته‌اند در فهرست 100 مؤسسۀ برتر آسیا در این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.

رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ 13 شاخص کمی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در جدول ‏یک رتبه‌های ملی، آسیایی، و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول ‏دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در 100 مؤسسۀ برتر آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

ـ

1

37

350 ـ 301

دانشگاه صنعتی اصفهان

ـ

2

85

400 ـ 351

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ـ

ـ

83

ـ

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

 

آموزش

چشم‌انداز جهانی

پژوهش

استنادها

درآمدهای صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

7/ 28

4/ 19

7/ 34

4/ 50

2/ 86

دانشگاه صنعتی اصفهان

7/ 20

0/ 20

3/ 27

9/ 48

1/ 84

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2014 مؤسسه آموزش عالی «تایمز»، دانشگاه «California Institute of Technology» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه «California Institute of Technology»، دانشگاه‌های «Harvard University»، «University of Oxford»، «Stanford University»، «University of Cambridge»، «Massachusetts Institute of Technology»، «Princeton University»، «University of California, Berkeley»،  «Imperial College London»، و «Yale University»  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان
سنجش کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان؛ ارزیابی جایگاه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌ها؛ مشاوره به دولت‌ها و مؤسسه‌ها؛ و ارائة سیاهة قابل اعتماد از جایگاه مؤسسه‌ها به دانشجویان.

رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟