یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2017)


نگارش   1395/10/29

مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز» در ویرایش 2017 خود که در سال 2016 منتشر شده است، نام 13 مؤسسۀ ایرانی را در فهرست 980 مؤسسۀ برتر دنیا منتشر کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «علم وصنعت»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی اصفهان»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «شیراز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «آزاد اسلامی ـ واحد کرج»، «شهید بهشتی»، «یزد»، و «زنجان» توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه نخست تا سیزدهم ملی قرار گیرند.

رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ 13 شاخص کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1.  رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه علم وصنعت

1

600ـ501

دانشگاه صنعتی شریف

2

600ـ501

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3

800ـ601

دانشگاه صنعتی اصفهان

4

800ـ601

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

5

800ـ601

دانشگاه شیراز

6

800ـ601

دانشگاه تهران

7

800ـ601

دانشگاه علوم پزشکی تهران

8

600ـ501

دانشگاه فردوسی مشهد

9

801 +

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج

10

801 +

دانشگاه شهید بهشتی

11

801 +

دانشگاه یزد

12

801 +

دانشگاه زنجان

13

801 +

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

استنادها

درآمدهای صنعتی

چشم‌انداز جهانی

پژوهش

آموزش

دانشگاه علم وصنعت

41.8

50.7

13.9

23.7

23.2

دانشگاه صنعتی شریف

37.6

85.3

17.9

27.4

25.1

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

35.5

59.9

15.4

18.9

22.7

دانشگاه صنعتی اصفهان

38.4

89.8

18.9

20

19.5

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

28

43

14.3

13.2

18.9

دانشگاه شیراز

17.7

54.7

15.2

19.4

19.1

دانشگاه تهران

22.1

32.1

19.1

12.6

27.8

دانشگاه علوم پزشکی تهران

14.1

33.6

15.5

14.2

50.2

دانشگاه فردوسی مشهد

16.1

-

19.3

8.6

21.6

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج

15.2

32.1

15.8

7.8

14

دانشگاه شهید بهشتی

14.8

53.8

15.1

14.8

18.9

دانشگاه یزد

14.4

34.2

15.5

10.8

28

دانشگاه زنجان

7.7

34.3

15.3

8.5

12.5

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 مؤسسه آموزش عالی «تایمز»، دانشگاه «University of Oxford» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، «California Institute of Technology»، «Stanford University»، «University of Cambridge»، «Massachusetts Institute of Technology»، «Harvard University»، «Princeton University»، «Imperial College London-ICL»، «ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich»، و «University of Chicago» (جایگاه دهم مشترک با «University of California, Berkeley»)  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


یو21: رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی
«رتبه‌بندی نظام‌های ملی آموزش عالی» نظامی است که به ارزیابی نظام‌های آموزش عالی، به عنوان یک کل می‌پردازد و ابزاری مناسب برای مقایسة آنها فراهم می‌کند. بر پایةاین نظام رتبه‌بندی، نظام آموزش عالی به عنوان یک کل است که می‌تواند بر توسعۀ اقتصادی و فرهنگی یک کشور تأثیرگذار باشد. هدف این نظام برجسته کردن اهمیت ساخت محیط آموزشی با کیفیت بالا برای توسعۀ اقتصادی و فرهنگی، فراهم کردن محیطی با کیفیت بالا برای تحصیل دانشجویان، و کمک به مؤسسه‌ها برای جلب توجه جهانی است.

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان برترین دانشگاه‌ها را در 227 حوزۀ موضوعی، بر پایۀ شمار مقاله‌های پژوهشی‌شان در نشریه‌های برتر ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. داده‌های لازم برای سنجش عملکرد مؤسسه‌ها از پایگاه «Clarivate Analytics» دریافت می‌شوند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟