یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» (2018)


نگارش   1396/06/16

مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز» در ویرایش 2018 خود که در سال 2017 منتشر شده است، نام 18 مؤسسۀ ایرانی را در فهرست مؤسسه‌های برتر دنیا منتشر کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم وصنعت»، «صنعتی اصفهان»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «صنعتی شریف»، «تبریز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «گیلان»، «اصفهان»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا»، «بیرجند»، «یزد»، و «زنجان» توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه نخست تا هجدهم ملی قرار گیرند. چهارده مؤسسه از 18 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 1000 مؤسسۀ برتر قرار گرفته‌اند. گفتنی است، در ویرایش پیشین این نظام 13 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 1000 مؤسسۀ برتر قرار گرفته بودند.

در ویرایش 2018 نظام رتبه‌بندی «تایمز» روی‌هم‌رفته 1102 مؤسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند. رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایۀ 13 سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی و امتیاز کل مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

42.4-45.1

1

350ـ301

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

21.5-30.6

2

800ـ601

دانشگاه علم وصنعت

21.5-30.6

3

800ـ601

دانشگاه صنعتی اصفهان

21.5-30.6

4

800ـ601

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

21.5-30.6

5

800ـ601

دانشگاه صنعتی شریف

21.5-30.6

6

800ـ601

دانشگاه تبریز

21.5-30.6

7

800ـ601

دانشگاه تهران

21.5-30.6

8

800ـ601

دانشگاه علوم پزشکی تهران

21.5-30.6

9

800ـ601

دانشگاه فردوسی مشهد

15.6-21.4

10

1000ـ801

دانشگاه گیلان

15.6-21.4

11

1000ـ801

دانشگاه اصفهان

15.6-21.4

12

1000ـ801

دانشگاه شهید بهشتی

15.6-21.4

13

1000ـ801

دانشگاه شیراز

15.6-21.4

14

1000ـ801

دانشگاه الزهرا

9.2-15.5

15

1001 +

دانشگاه بیرجند

9.2-15.5

16

1001 +

دانشگاه یزد

9.2-15.5

17

1001 +

دانشگاه زنجان

9.2-15.5

18

1001 +

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی مؤسسۀ آموزش عالی «تایمز»

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌های گوناگون

 

استنادها

درآمدهای صنعتی

چشم‌انداز جهانی

پژوهش

آموزش

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

99.1

56.1

15.5

12.2

24.8

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

35.3

74.4

16.8

27.2

27.4

دانشگاه علم وصنعت

36.3

51.2

15.1

24.7

25.5

دانشگاه صنعتی اصفهان

41.8

84.1

20.1

20.5

21.4

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

27

47.4

16.7

18.5

19.4

دانشگاه صنعتی شریف

36.7

96.4

19.6

26.5

25.5

دانشگاه تبریز

35.2

41.2

16

14.6

25

دانشگاه تهران

28.2

31.7

21.4

21.7

31.1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

21.4

35.6

17.7

14

44.2

دانشگاه فردوسی مشهد

20.1

35.8

20.2

14.7

22.9

دانشگاه گیلان

24.4

32

14

10.9

18

دانشگاه اصفهان

9.1

41.4

16.1

20.2

24.8

دانشگاه شهید بهشتی

19.1

46.7

16.4

19.8

21.8

دانشگاه شیراز

18.4

45.3

16.6

20.5

22.9

دانشگاه الزهرا

14.3

33.3

13.8

9.2

18

دانشگاه بیرجند

8.7

32

14.6

7.6

15.5

دانشگاه یزد

14.8

0.4

15.5

9.9

14.6

دانشگاه زنجان

15.7

38.3

17.3

9.4

16.2

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2017 مؤسسه آموزش عالی «تایمز»، «University of Oxford» دارای بیشترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های جهان است. افزون بر این، پس از این دانشگاه، «University of Cambridge»، «California Institute of Technology»، «Stanford University»، «MIT»، «Harvard University»، «Princeton University»، «Imperial College London-ICL»، «University of Chicago»، «ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich» (جایگاه دهم مشترک با «University of Pennsylvania»)  جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به‌دست آورده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان برترین دانشگاه‌ها را در 227 حوزۀ موضوعی، بر پایۀ شمار مقاله‌های پژوهشی‌شان در نشریه‌های برتر ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. داده‌های لازم برای سنجش عملکرد مؤسسه‌ها از پایگاه «Clarivate Analytics» دریافت می‌شوند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟