یال

پژوهشگران با شاخص «اچ» بیشتر از 100


شاخص‌ها


جایگاه پژوهشگران »  پژوهشگران با شاخص «اچ» بیشتر از 100

پژوهشگران با شاخص «اچ» بیشتر از 100 (2017Jul)


نگارش   1396/08/29

بر پایۀ ویرایش هفتم «پژوهشگران با شاخص اچ بیشتر از 100» که در آگوست 2017 منتشر شده است، ایران نماینده‌ای در فهرست پژوهشگران پراستناد ندارد. این فهرست دربردارندۀ 2258 پژوهشگر است شاخص آنها در پایگاه «گوگل اسکالر» بیشتر از 100 بوده است.

«پژوهشگران با شاخص اچ بیشتر از 100» توسط مؤسسۀ آزمایشگاه «سایبرمتریکس» مدیریت و منتشر می‌شود و هدفش تشویق پژوهشگران به حضور بیشتر در فضای برخط است. «گوگل اسکار» منبع کلیدی گردآوری داده‌های لازم برای این ارزیابی است. از این روی، تمام پژوهشگرانی که در این پایگاه «پروفایل» دارند بررسی شده و با سازوکارهای خاصی آنهایی که شاخص «اچ» بیشتر از 100 دارند شناسایی می‌شوند. شاخص «چ» سنجه‌ای است که کمیت و کیفیت پژوهش را در هم آمیخته و ابزاری مطمئن‌تر برای ارزیابی پژوهشگران است.

در ویرایش هفتم «پژوهشگران با شاخص اچ بیشتر از 100» «زیگموند فروید» از «دانشگاه وین» با شاخص «اچ» 272 و 482648 استناد در جایگاه نخست این فهرست جای دارد. به دیگر زبان، «زیگموند فروید» در پایگاه «گوگل اسکالر» 272 مقاله داشته که به هر یک از آنها دست‌کم 272 بار استناد شده است.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


پژوهشگران پراستناد
«پژوهشگران پراستناد» سیاهه‌ای از پژوهشگران و دانشمندان برتر در حوزه‌های موضوعی گوناگون است که تأثیرگذارترین آنان را در پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در بر دارد. مهم‌ترین شاخص برای ورود به این سیاهه شمار استنادهاست. از آنجایی که اکنون پرکاربردترین سنجۀ اندازه‌گیری تأثیر در ارتباط‌های علمی استناد است، کسانی که بیش‌ترین شمار استنادها را دریافت کنند، به احتمال زیاد بیش‌ترین تأثیرگذاری را نیز در یک حوزۀ پژوهشی دارند.

شاخص «اچ»
شاخص «اچ» یا شاخص «هیرش» از شاخص‌های کمابیش نوین علم‌سنجی برای اندازه‌گیری بهره‌وری و تأثیر استنادی انتشارات است. اگر چه این شاخص بیشتر برای ارزیابی پژوهشگران به‌کار می‌رود، ولی می‌توان از آن برای ارزیابی مؤسسه‌ها، مجله‌ها، و کشورها نیز بهره گرفت. برای محاسبۀ این شاخص دو سنجۀ «شمار انتشارات» و «شمار استنادها» به‌کار می‌روند. شاخص «اچ» جایی است که شمار انتشارات و شمار استنادها با یکدیگر برخورد می‌کنند. برای نمونه، اگر شاخص «اچ» کشوری 50 شود، آن کشور دارای 50 مقاله است که به هر کدام از آنها دست‌کم 50 بار استناد شده است.

پژوهشگران پرتولید
«پژوهشگران پرتولید» کسانی هستند که بیش‌ترین شمار انتشارات را در نمایه‌نامه‌های استنادی جهان دارند. از آنجایی که شمار انتشارات نشان‌دهندۀ توان علمی و پژوهشی یک کشور است، بنابراین کسانی که بیش‌ترین نقش را در این زمینه دارند، سرمایه‌ای مهم برای آن کشور هستند. برای شناسایی این پژوهشگران، پس از بازیابی مقاله‌های یک سال، سیاهة پدیدآوران آنها بر پایة شمار انتشارات مرتب و 10 نفر نخست به عنوان پژوهشگران پرتولید شناخته می‌شوند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟