یال

پژوهشگران با شاخص «اچ» بیشتر از 100


شاخص‌ها


جایگاه پژوهشگران »  پژوهشگران با شاخص «اچ» بیشتر از 100

پژوهشگران با شاخص «اچ» بیشتر از 100 (2019Jan)


نگارش   1397/12/20

بر پایۀ ویرایش هشتم «پژوهشگران با شاخص اچ بیشتر از 100» که در ژانویۀ 2019 منتشر شده است، سه پژوهشگر ایرانی در سیاهۀ پژوهشگران پراستناد جای گرفته است. این سیاهه دربردارندۀ 3160 پژوهشگر است که شاخص «اچ» آنها در پایگاه «گوگل اسکالر» بیشتر از 100 بوده است. سید محسن اعتصامی، مجتبی محمدی نجف‌آبادی، و علی فهیم در این سیاهه جای گرفته‌اند. در جدول زیر آمار کامل پژوهشگران ایرانی آمده است.

 

پژوهشگران ایرانی در سیاهۀ «پژوهشگران با شاخص اچ بیشتر از 100»

نام پژوهشگر

وابستگی سازمانی

شمار استنادها

شاخص «اچ»

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

سید محسن اعتصامی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

84573

143

1

572

مجتبی محمدی نجف‌آبادی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

87177

126

2

1142

علی فهیم

دانشگاه تهران

79542

121

3

1422

 

«پژوهشگران با شاخص اچ بیشتر از 100» در مؤسسۀ آزمایشگاه «سایبرمتریکس» مدیریت و منتشر می‌شود و هدفش تشویق پژوهشگران به فعالیت بیشتر در فضای برخط است. «گوگل اسکار» منبع کلیدی گردآوری داده‌های لازم برای این ارزیابی است. از این روی، همۀ پژوهشگرانی که در این پایگاه «پروفایل» دارند بررسی شده و با سازوکارهای خاصی آنهایی که شاخص «اچ» بیشتر از 100 دارند شناسایی می‌شوند. شاخص «اچ» سنجه‌ای است که کمیت و کیفیت پژوهش را در هم آمیخته و ابزاری روشن‌تر برای ارزیابی پژوهشگران است.

در ویرایش نهم «پژوهشگران با شاخص اچ بیشتر از 100» «گراهام کلدیتز» از «دانشگاه واشنگتن» با شاخص «اچ» 279 و 291320 استناد در جایگاه نخست این سیاهه جای دارد. به دیگر زبان، «گراهام کلدیتز» در پایگاه «گوگل اسکالر» 279 مقاله داشته که به هر یک از آنها دست‌کم 279 بار استناد شده است.


شاخص‌های مرتبط


شاخص «اچ»
شاخص «اچ» یا شاخص «هیرش» از شاخص‌های کمابیش نوین علم‌سنجی برای اندازه‌گیری بهره‌وری و تأثیر استنادی انتشارات است. اگر چه این شاخص بیشتر برای ارزیابی پژوهشگران به‌کار می‌رود، ولی می‌توان از آن برای ارزیابی مؤسسه‌ها، مجله‌ها، و کشورها نیز بهره گرفت. برای محاسبۀ این شاخص دو سنجۀ «شمار انتشارات» و «شمار استنادها» به‌کار می‌روند. شاخص «اچ» جایی است که شمار انتشارات و شمار استنادها با یکدیگر برخورد می‌کنند. برای نمونه، اگر شاخص «اچ» کشوری 50 شود، آن کشور دارای 50 مقاله است که به هر کدام از آنها دست‌کم 50 بار استناد شده است.

پژوهشگران پراستناد
«پژوهشگران پراستناد» سیاهه‌ای از پژوهشگران و دانشمندان برتر در حوزه‌های موضوعی گوناگون است که تأثیرگذارترین آنان را در پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در بر دارد. مهم‌ترین شاخص برای ورود به این سیاهه شمار استنادهاست. از آنجایی که اکنون پرکاربردترین سنجۀ اندازه‌گیری تأثیر در ارتباط‌های علمی استناد است، کسانی که بیش‌ترین شمار استنادها را دریافت کنند، به احتمال زیاد بیش‌ترین تأثیرگذاری را نیز در یک حوزۀ پژوهشی دارند.

پژوهشگران پرتولید
«پژوهشگران پرتولید» کسانی هستند که بیش‌ترین شمار انتشارات را در نمایه‌نامه‌های استنادی جهان دارند. از آنجایی که شمار انتشارات نشان‌دهندۀ توان علمی و پژوهشی یک کشور است، بنابراین کسانی که بیش‌ترین نقش را در این زمینه دارند، سرمایه‌ای مهم برای آن کشور هستند. برای شناسایی این پژوهشگران، پس از بازیابی مقاله‌های یک سال، سیاهة پدیدآوران آنها بر پایة شمار انتشارات مرتب و 10 نفر نخست به عنوان پژوهشگران پرتولید شناخته می‌شوند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟