یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.» (2016)


نگارش   1395/08/05

بر پایۀ گزارش سال 2016 «کیو.اس.» دربارۀ جایگاه مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی جهان، پنج مؤسسۀ ایرانی در فهرست مؤسسه‌های معتبر قرار گرفته‌اند. از این رو، دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «علم و صنعت»، «صنعتی امیرکبیر»، «تهران»، و «شهید بهشتی» به ترتیب در جایگاه نخست و پنجم ملی قرار گرفته‌اند.

«کیو.اس.» هر ساله فهرست بیش از 700 مؤسسۀ برتر را روی وبگاه خود منتشر می‌کند تا راهنمای دانشجویان در انتخاب دانشگاه برای ادامۀ تحصیل آنها باشد. اشتهار علمی، اشتهار شغلی، نسبت دانشجو به هیئت علمی، سرانۀ استناد به هر عضو هیئت علمی، نسبت اعضای هئیت علمی جهانی، و نسبت دانشجویان جهانی شش شاخص کلیدی این نظام برای ارزیابی مؤسسه‌ها هستند. در جدول یک رتبه‌های ملی و جهانی به همراه امتیاز کلی مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی و در جدول دو امتیاز آنها در شاخص‌های گوناگون آمده است.

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبه در آسیا

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

N/ A

1

95

440ـ431

دانشگاه علم و صنعت

N/ A

2

116

500ـ491

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

N/ A

3

124

550ـ501

دانشگاه تهران

4/ 21

4

152

600ـ551

دانشگاه شهید بهشتی

N/ A

5

220

700+

 

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «کیو.اس.»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

اشتهار علمی

اشتهار شغلی

نسبت دانشجو

سرانه استناد

استاد بین‌المللی

دانشجوی جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

N/ A

N/ A

N/ A

2/ 92

N/ A

N/ A

دانشگاه علم و صنعت

N/ A

N/ A

N/ A

7/ 97

N/ A

N/ A

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

N/ A

N/ A

N/ A

3/ 94

N/ A

N/ A

دانشگاه تهران

9/ 22

3/ 20

0/ 12

6/ 37

4/ 2

1/ 4

دانشگاه شهید بهشتی

N/ A

N/ A

N/ A

6/ 23

N/ A

N/ A

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 «کیو.اس.»، دانشگاه «Massachusetts Institute of Technology» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا است. همچنین، پس از این دانشگاه، دانشگاه‌های «Stanford University»، «Harvard University»، «University of Cambridge»، «California Institute of Technology»، «University of Oxford»، «University College London»، «ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology»، «Imperial College London»، و «University of Chicago» جایگاه دوم تا دهم این نظام رتبه‌بندی را به دست آورده‌اند.

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند»
سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار حوزۀ کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، و پایداری مالی) است. افزون بر این، مدیران دانشگاه می‌توانند وضعیت خود را تحلیل و ارزیابی کنند و دانشجویان نیز مؤسسۀ هدف خود را برای ادامه تحصیل آسان‌تر برگزینند.

رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌های جهان
تأکید و تمرکز بر جنبۀ پژوهشی مؤسسه‌ها که داده‌های بسیاری را برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به‌کار می‌برد.

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ استناد «گوگل اسکالر»
هدف از انتشار این نظام رتبه‌بندی تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به حضور بیشتر و فعال‌تر در محیط وب است. پایگاه «گوگل اسکالر» که منبع کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای گردآوری داده‌ها است، از پایگاه‌های رایگان در محیط وب است که نقش مهمی در ارتباط علمی و دسترسی به منابع دانشگاهی دارد. حضور بیشتر یک مؤسسه در محیط وب می‌تواند بر شمار استنادهای دریافتی آن تأثیرگذار باشد.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟