یال

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»


شاخص‌ها


جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی »  رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.»

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.» (2018)


نگارش   1397/04/24

بر پایۀ ویرایش 2019 نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «کیو. اس.» که در سال 2018 منتشر شده است، شش مؤسسۀ ایرانی میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم و صنعت ایران»، «تهران»، «شهید بهشتی»، و «شیراز» در جایگاه نخست تا ششم ملی در این نظام رتبه‌بندی هستند.

«کیو. اس.» در تازه‌ترین ویرایشش نام بیش از ۱۰۰۰ موسسه برتر را منتشر کرده است تا راهنمای دانشجویان در گزینش دانشگاه برای ادامه تحصیل آنها باشد. آوازۀ علمی، آوازۀ شغلی، نسبت دانشجو به هیئت علمی، سرانۀ استناد به هر عضو هیئت علمی، نسبت اعضای هئیت علمی جهانی، و نسبت دانشجویان جهانی شش سنجۀ کلیدی این نظام برای ارزیابی مؤسسه‌ها هستند. منابع گردآوری داده برای اندازه‌گیری این سنجه‌ها پیمایش‌های جهانی، نمایۀ استنادی اسکوپوس، و پرسشنامه‌ای است که مؤسسه‌ها پر می‌کنند. در جدول یک، امتیاز کل، رتبه ملی، و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

جدول 1. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «کیو. اس.»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

26.5

1

432

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

23.6

2

498

دانشگاه علم و صنعت ایران

د. ن.

3

601-650

دانشگاه تهران

16.9

4

701-750

دانشگاه شهید بهشتی

د. ن.

5

801-1000

دانشگاه شیراز

د. ن.

6

801-1000

د. ن. = در دست نیست

 

جدول 2. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «کیو. اس.»

نام مؤسسه

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

آوازۀ علمی

آوازۀ شغلی

نسبت دانشجو به هیئت علمی

هیئت علمی جهانی

دانشجوی جهانی

سرانه استناد به هئیت علمی

دانشگاه صنعتی شریف

11.3

16.5

13.4

1.9

1.9

86.7

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4.9

9.8

8.6

4.2

2.5

92.7

دانشگاه علم و صنعت ایران

د. ن.

د. ن.

د. ن.

د. ن.

د. ن.

80.2

دانشگاه تهران

17.7

16.7

د. ن.

2.1

2.9

32.3

دانشگاه شهید بهشتی

د. ن.

د. ن.

د. ن.

د. ن.

د. ن.

21.9

دانشگاه شیراز

د. ن.

د. ن.

د. ن.

د. ن.

د. ن.

35.2

 

 

بر پایۀ گزارش سال 2018 «کیو.اس.»، دانشگاه «Massachusetts Institute of Technology» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و دانشگاه‌های «Stanford University»، «Harvard University»، «California Institute of Technology»، «University of Oxford»، «University of Cambridge»، «ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology»، «Imperial College London»، «University of Chicago»، و «UCL - University College London» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

 

 

 


مرجع گزارش

شاخص‌های مرتبط


رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان «یو. اس. نیوز»
ارائۀ بینش کافی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها و کمک به دانشجویان برای گزینش مؤسسۀ هدف برای ادامه تحصیل.

رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها
بهبود وضعیت حضور علمی در وب و پشتیبانی از جریان دسترسی آزاد

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان
رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان برترین دانشگاه‌ها را در 227 حوزۀ موضوعی، بر پایۀ شمار مقاله‌های پژوهشی‌شان در نشریه‌های برتر ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند. داده‌های لازم برای سنجش عملکرد مؤسسه‌ها از پایگاه «Clarivate Analytics» دریافت می‌شوند.دیدگاه شما
برای شرکت در نظرسنجی درباره این سامانه کلیک کنید.
کاربر گرامی، روی‌هم‌رفته از سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) چه اندازه رضایت دارید؟